Godziwe odszkodowanie

rodzina z domemDługoletnie doświadczenie w dziedzinie likwidacji szkód zdobywane od 1985 roku, profesjonalizm oraz metody prowadzonych spraw każdorazowo zobowiązywały ubezpieczyciela do zapłaty odszkodowania, niejednokrotnie kilkakrotnie wyższego od pierwotnej wypłaty.

Przykładami zawartych do tej pory ugód z zakładami ubezpieczeń czy wygranych procesów sądowych, z którymi się mierzyliśmy, są m.in.:

 • mieszkaniec Inowrocławia - ofiara wypadku w gospodarstwie rolnym- wypłacone zadośćuczynienie 20 000,00 zł.
  Po wygranym przez nasze biuro procesie sądowym ubezpieczyciel zobowiązany został do dopłaty kwoty:
  • 250 000,00 zł tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę,
  • 30 000,00 zł tytułem zwrotu kosztów przystosowania mieszkania do niepełnosprawności,
  • 2 000,00 zł miesięcznie tytułem dożywotniej renty wyrównawczej,
  • 1 000,00 zł miesięcznie tytułem dożywotnich kosztów opieki osoby trzeciej.
 • mieszkaniec powiatu Inowrocławskiego - ofiara wypadku samochodowego - wypłacone przez ubezpieczyciela zadośćuczynienie 2 000,00 zł. Interwencja naszego Biura spowodowała dopłatę zadośćuczynienia w kwocie 42 000 zł
 • mieszkaniec gminy Kruszwica - ofiara nierówności na chodniku - odmowa wypłaty zadośćuczynienia na skutek twierdzenia administratora chodnika i jego ubezpieczyciela o bardzo dobrym stanie chodnika. Podczas procesu sądowego doprowadzono do wizji lokalnej sądu na miejscu zdarzenia. Podczas wizji chodnik był w budowie. Zasądzono zadośćuczynienie w kwocie 25 000,00 zł
 • kradzież samochodu Audi z parkingu w Inowrocławiu. Ubezpieczyciel odmówił poszkodowanemu (mieszkaniec Inowrocławia) wypłaty odszkodowania po przeprowadzeniu badania mechnoskopijnego przekazanego klucza od samochodu. Po wygranym przez nasze biuro procesie sądowym ubezpieczyciel zobowiązany został do zapłaty kwoty 50 000 zł za skradziony pojazd z odsetkami za zwłokę.
 • spalony budynek gospodarczy - mieszkaniec powiatu mogileńskiego otrzymał odszkodowanie w wysokości 8 000 zł. Po wygranym przez nasze biuro procesie ubezpieczyciel zobowiązany został do dopłaty kwoty 80 000 zł wraz z odsetkami za zwłokę.
 • mieszkaniec Poznania za uszkodzony w kolizji drogowej samochód marki Mercedes ML otrzymał odszkodowanie w kwocie 3 500,00 zł. Interwencja naszego biura spowodowała dopłatę kwoty 32 550,00 zł
 • mieszkańcowi Wrocławia odmówiono wypłaty odszkodowania z tytułu ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej prowadzonego warsztatu samochodowego (błędnie wykonana naprawa pojazdu). Wygrany proces spowodował wypłatę odszkodowania w kwocie 58 260,00 zł.
 • pożar zaawansowanej technologicznie maszyny przemysłowej w jednej z większych polskich fabryk z branży budowlanej. Ubezpieczyciel dokonał wypłaty w kwocie 32 000,00 zł. Działanie naszego biura przyniosło dopłatę odszkodowania w kwocie 280 000,00 zł.
 • uszkodzona w skutek pożaru maszyna budowlana. Ubezpieczyciel odmówił wypłaty odszkodowania. Działanie naszego biura doprowadziło do wypłaty odszkodowania w kwocie 450 000 zł.
 • 5 letni chłopczyk na skutek wtargnięcia na jezdnię wprost pod nadjeżdżający samochód osobowy doznał bardzo ciężkich obrażeń ciała, bezpośrednio zagrażających jego życiu. Pomimo negatywnej opinii biegłego z dziedziny rekonstrukcji zdarzeń drogowych w procesie sądowym biuro nasze uzyskało stosowne zadośćuczynienie dla poszkodowanego pozwalające na skuteczną rehabilitację i powrotu dziecka do w miarę normalnego życia - biega gra w piłkę, rozrabia :-)))

To tylko nieliczne przykłady skutecznego działania Centrum Obsługi Szkód Krzysztof Szałkowski Dworcowa 32 88-100 Inowrocław.

Liczba odsługiwanych rocznie Klientów (około 800) świadczy o dużym zaufaniu jakim cieszy się nasze biuro.